Det helt nye boligprosjektet De Schiethoek med 32 kommunale boliger
huser hovedsakelig leietakere i Poelkapelle (Belgia). Når man kommer
inn i området, tiltrekkes man av samhandlingen av farger mellom
fasaden og skråtakene.

10 % bedre isolasjon.  

Prosjektet i Schiethoek er et kommunalt boligområde som hovedsakelig
består av utleieboliger. Det er begrenset fokus på fornybar energi, men
det er et bevisst valg. «I disse kommunale boligbyggene betaler leietakeren
de eksterne omkostningene. Vi har derfor bevisst lagt vekt på velisolerte
hus som overgår standarden med opptil 10 %», forklarer arkitekt
Steven Nottebaere hos Projekt-Team. 

Produkter som er brukt:

Rockpanel Colours RAL 7036

1/6
Rockpanel Case Study Poelkappelle

Produkter som er brukt: