Fasadeplatene våre kan enkelt bøyes uten ytterligere behandling.
  Rockpanel Durable
Platetykkelse (mm) 6 8
Platedimensjoner (mm, bue) 3500 3500
Bøyeradius R min (mm) 1900 2500
Vinkel α 91,97° 69,9°
Korde (mm) 2733 2864
Bøyehøyde (mm) 580 451
Maks. mellom lekter (mm) 300 400
Maks. mellom fester (mm) 250 300
Bending of Rockpanel boards