Made from stone

Sustainability relaunch hero 2

… igjen og igjen

Stein er ikke bare et av de eldste byggematerialene i verden. Det er fortsatt et av de mest robuste og holdbare materialene vi kjenner til. Stein brenner ikke, noe som gir fasadekledning av steinull en naturlig brannmotstandsevne uten tilsetning av brannhemmere eller annen behandling. Det gir også fasadekledningen en naturlig fuktbestandighet, holdbarhet og formfasthet. Disse naturlige egenskapene vil fasadekledningen opprettholde – uten ytterligere behandling – i hele dens levetid. Deretter kan den resirkuleres til nye steinullprodukter med samme egenskaper via vår resirkuleringsordning, Rockcycle.

Les mer om hvordan Rockpanel bidrar til en sirkulær økonomi
rp process sustainability campaign UK version

Rockpanel og bærekraft

Vil du vite mer om Rockpanel og bærekraft?