I dag utvikler en brann seg 5-10 ganger raskere enn på 1950-tallet. Brannegenskapene i en bygning har derfor stor innvirkning på sikkerheten til de som oppholder seg i bygningen og til nødetatene. Brennbare materialer kan bidra til brannspredning og avgi giftig røyk, noe som utgjør en stor risiko for menneskene som bor i bygningen.

01

Høyhus

I høyhus er det vanskelig eller kanskje umulig for brannvesenet å bekjempe en fasadebrann. Sikker evakuering av beboere og brukere i høyhuset er vanskelig og tar tid. Spesielt hvis det bare finner én rømningsvei, eller hvis rømningsveiene har blitt fylt med røyk og derfor er ufremkommelige. I høyhusbygg er det derfor viktig å sikre at brannen sprer seg så langsomt som mulig og at mengden (giftig) røyk begrenses.

02

Høyrisikobygninger

Høyrisikobygninger er bygninger der evakuering i tilfelle brann vil være langsom eller er vanskelig, enten fordi brukerne av bygningen ikke kan komme seg ut på egen hånd (f.eks. sykehus, sykehjem, daginstitusjoner, fengsler osv.) eller fordi bygningen har et stort antall brukere (f.eks. skoler, kinoer, stadioner og kjøpesentre).

03

Middels høye og lave bygg

For middels høye og lave bygninger er brannreglene mindre strenge. ROCKWOOL-konsernet anbefaler imidlertid våre kunder å velge ikke-brennbare materialer for å oppnå en løsning med lav risiko.

04

Fremtidig brug af bygninger

Det er vigtigt at huske den fremtidige brug af en bygning. En struktur, der i dag ikke betragtes som en højrisikobygning, kan blive en om ti år, hvis brugen ændres. For eksempel fra en kontorbygning til et ældreplejehjem. Derfor er det altid den bedste vej at gå, når man beskæftiger sig med brandsikkerhed, at huske på livstidssikkerheden for en bygning og dens brugere.