ETA - E-EPD - ISO

Rockpanel-platene har en miljødeklarasjon (EPD) i henhold til EN15804 utstedt av Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

EPD gjør det mulig for produsenter å redusere kostnader, kompleksitet og miljøpåvirkning. Det gir også arkitekter mulighet for og sammenligne konkurrerende materialer ut fra et miljøperspektiv. I tillegg kan entreprenører og byggherrer bruke EPD til å overholde lovgivning.

European Environmental Product Declaration

> Rockpanel Durable & A2

EPD logo