ETA - E-EPD - ISO

På grunnlag av en livssyklusvurdering overrakte BRE Global en europeisk miljøproduktdeklarasjon (E-EPD) til Rockpanel. Denne E-EPD er i overensstemmelse med EN 15804 - en miljømessig standard for byggematerialer og systemer. EPD gjør det mulig for produsenter å redusere kostnader, kompleksitet og miljøpåvirkning. Det gir også arkitekter mulighet for og sammenligne konkurrerende materialer ut fra et miljøperspektiv. I tillegg kan entreprenører og byggherrer bruke EPD til å overholde lovgivning.

Certificate of Approval Environmental Profiles No: ENP 427

European Environmental Product Declaration

> Rockpanel Durable & A2

Rockpanel BRE Certified logo