I Bovenkarspel (Nederland) ble det nye byggeprosjektet De Woonschakel, som består av 24 energinøytrale sosiale boligenheter, ferdigstilt på kort tid. Et uvanlig prosjekt, fordi enhetene ble bygget på eksisterende fundamenter. TBE-ZA, et nederlandsk arkitektkontor fra Volendam, var ansvarlig for designet, der de integrerte det innovative ROCKWOOL® Rockzero veggsystemet og Rockpanel fasadekledning.

Riving og bygging av nye sosiale boligenheter

Ton Boukens var prosjektleder for De Woonschakel og ansvarlig for riving av de gamle boligene og bygging av det nye boligkomplekset. «Tomten til det nye komplekset huset tidligere toetasjes leiligheter fra 1960-tallet, som består av boliger i andre etasje med innendørs trapper som førte til inngangen», sier Boukens. «Komplekset overholdt ikke lenger de gjeldende byggeforskriftene. Bygningene var dårlig isolert, oppfylte ikke brannsikkerhetskravene og de tekniske anleggene var utdaterte.

Produkter som er brukt:

RAL 060 50 30 en RAL 7012 (bevestigd met een lijmsysteem).

1/6
Case study Bovenkarspel - Netherland
Newbuild 
Rockpanel Colour - RAL 060 50 30 en RAL 7012

Produkter som er brukt: