På grunn av mange års underinvestering i ressurser og infrastruktur, har den nå fått navnet Bromley Beacon Academy – Social, Emotional and Mental Health (SEMH) – skolen slet med å dekke elevenes behov på en adekvat måte, og alle har spesielle pedagogiske behov.

Bygningen var i dårlig stand og hadde mottatt en ugunstig Ofsted-rapport. Som svar ble det opprettet et interimstyre for å lede skolen og utbedre situasjonen. Det ble en del av den lokale høyskolen, og utvidet aldersgruppen og antallet elever som kunne begynne på skolen.

Produkter som er brukt:

Rockpanel Woods:
Ceramic Oak, Rhinestone oak, Marble Oak

Rockpanel Colours:
RAL 13 50 30, RAL 130 80 20, RAL 100 90 20

1/6

Produkter som er brukt: