På grunn av mange års underinvestering i ressurser og infrastruktur, har den nå fått navnet Bromley Beacon Academy – Social, Emotional and Mental Health (SEMH) – skolen slet med å dekke elevenes behov på en adekvat måte, og alle har spesielle pedagogiske behov.

Bygningen var i dårlig stand og hadde mottatt en ugunstig Ofsted-rapport. Som svar ble det opprettet et interimstyre for å lede skolen og utbedre situasjonen. Det ble en del av den lokale høyskolen, og utvidet aldersgruppen og antallet elever som kunne begynne på skolen.

Produkter som er brukt:

Rockpanel Woods:
Ceramic Oak, Rhinestone oak, Marble Oak

Rockpanel Colours:
RAL 13 50 30, RAL 130 80 20, RAL 100 90 20

HERO
Rockpanel Case Study
Bromley Beacon Academy UK
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods Ceramic Oak
Rockpanel Woods Rhinestone oak
Rockpanel Woods Marble Oak)
Rockpanel Colours RAL 13 50 30
Rockpanel Colours RAL 130 80 20
Rockpanel Colours RAL 100 90 20
Rockpanel Case Study
Bromley Beacon Academy UK
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods Ceramic Oak
Rockpanel Woods Rhinestone oak
Rockpanel Woods Marble Oak)
Rockpanel Colours RAL 13 50 30
Rockpanel Colours RAL 130 80 20
Rockpanel Colours RAL 100 90 20
Rockpanel Case Study
Bromley Beacon Academy UK
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods Ceramic Oak
Rockpanel Woods Rhinestone oak
Rockpanel Woods Marble Oak)
Rockpanel Colours RAL 13 50 30
Rockpanel Colours RAL 130 80 20
Rockpanel Colours RAL 100 90 20
Rockpanel Case Study
Bromley Beacon Academy UK
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods Ceramic Oak
Rockpanel Woods Rhinestone oak
Rockpanel Woods Marble Oak)
Rockpanel Colours RAL 13 50 30
Rockpanel Colours RAL 130 80 20
Rockpanel Colours RAL 100 90 20
Rockpanel Case Study
Bromley Beacon Academy UK
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods Ceramic Oak
Rockpanel Woods Rhinestone oak
Rockpanel Woods Marble Oak)
Rockpanel Colours RAL 13 50 30
Rockpanel Colours RAL 130 80 20
Rockpanel Colours RAL 100 90 20
Rockpanel Case Study
Bromley Beacon Academy UK
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods Ceramic Oak
Rockpanel Woods Rhinestone oak
Rockpanel Woods Marble Oak)
Rockpanel Colours RAL 13 50 30
Rockpanel Colours RAL 130 80 20
Rockpanel Colours RAL 100 90 20

Produkter som er brukt: