De Batouwe i Tiel i Nederland, et utdatert aldershjem, skulle etter planen rives for å gi plass til et nybygg. Eieren, boligselskapet Thius, bestemte seg til slutt for å gi bygningen et nytt liv. Bygningen ble nedstrippet til betongkonstruksjonen, og deretter renovert i samsvar med de nyeste kravene til bærekraft og komfort. Rockpanel Stones fasadekledning er prikken over i’en for denne imponerende renoveringen.

De Batouwe ble bygget i 1973 og utvidet i 1988. Bygningen med omsorgsboliger tilbød eldre leietakere et privat boareal i kombinasjon med felles fasiliteter. De 134 boenhetene var imidlertid utdaterte og langt fra bærekraftige. I 2010 ble det besluttet at leilighetene skulle vike for et nybygg. «Men i 2016 ble beslutningen omgjort. En studie viste at etterspørselen etter sosiale boligenheter ville øke kraftig. Planene for rivingen ble endret til en grundig renovering», sier Wim van Vreeswijk, assisterende direktør i byggefirmaet De Vree en Sliepen.

Produkter som er brukt:

Rockpanel Stones Mineral clay

Rockpanel Case Study 
De Batouwe
Rockpanel Stones
Rockpanel Case Study 
De Batouwe
Rockpanel Stones
Rockpanel Case Study 
De Batouwe
Rockpanel Stones
Rockpanel Case Study 
De Batouwe
Rockpanel Stones
Rockpanel Case Study 
De Batouwe
Rockpanel Stones
Rockpanel Case Study 
De Batouwe
Rockpanel Stones

Produkter som er brukt: