De Batouwe i Tiel i Nederland, et utdatert aldershjem, skulle etter planen rives for å gi plass til et nybygg. Eieren, boligselskapet Thius, bestemte seg til slutt for å gi bygningen et nytt liv. Bygningen ble nedstrippet til betongkonstruksjonen, og deretter renovert i samsvar med de nyeste kravene til bærekraft og komfort. Rockpanel Stones fasadekledning er prikken over i’en for denne imponerende renoveringen.

De Batouwe ble bygget i 1973 og utvidet i 1988. Bygningen med omsorgsboliger tilbød eldre leietakere et privat boareal i kombinasjon med felles fasiliteter. De 134 boenhetene var imidlertid utdaterte og langt fra bærekraftige. I 2010 ble det besluttet at leilighetene skulle vike for et nybygg. «Men i 2016 ble beslutningen omgjort. En studie viste at etterspørselen etter sosiale boligenheter ville øke kraftig. Planene for rivingen ble endret til en grundig renovering», sier Wim van Vreeswijk, assisterende direktør i byggefirmaet De Vree en Sliepen.

Produkter som er brukt:

Rockpanel Stones Mineral clay

1/5
Rockpanel Case Study 
De Batouwe
Rockpanel Stones

Produkter som er brukt: