I februar 2014 vedtok styret i Stadtwerke Trier å bygge energi- og teknologiparken Trier Energy and Technology Park (ETP Trier) i Tyskland. Målet var å renovere den tidligere papirfabrikken Ehn og bygge en rekke nye bygninger som skulle sentralisere Stadtwerke Trier og Trier kommune i et klimanøytralt, miljøvennlig og kommersielt område. I forbindelse med dette prosjektet ble det montert 12 500 m2 med Rockpanel Colours fasadekledning. Det totale tomtearealet er på 45 000 m2, og bygningene skal huse 400 ansatte. 

Brukte produkter:

Rockpanel Colours RAL 7001, RAL 7004, RAL 7035, RAL 070 70 60, RAL 130 50 30, RAL 130 80 20, RAL 150 80 10

1/6
Rockpanel Case Study
Sh Trier
Rockpanel Colours RAL 7001, RAL 7004, RAL 7035, RAL 070 70 60, RAL 130 50 30, RAL 130 80 20, RAL 150 80 10

Produkter som brukes: