Gravenbos-skolen i Gistel (Belgia) kjempet med et kapasitetsproblem og gjennomgikk derfor en renovering og utvidelse av den eksisterende bygningen for å øke bruksarealet. Nå forskjønner Rockpanel Woods og Rockpanel Stone skolens fasade med et naturlig tiltalende uttrykk.  

Renoveringsprosjektet omfattet fire klasserom og en multifunksjonell sal til både grunnskolen og barnehagen. De sanitære fasilitetene, noen eksisterende klasserom og spisesalen ble også utvidet og renovert. Klasserommene er bevisst plassert ved siden av korridorene for å sikre bedre flyt av elever og en mer kompakt bygning. Det ble også tatt hensyn til den akustiske komforten og den fleksible bruken av klasserommene under renoveringen. 

Produkter som er brukt:

Rockpanel Woods & Rockpanel Stones Concrete Platinum

1/6
Rockpanel Case Study Gistel

Produkter som er brukt: