Park070 er et blomstrende, grønt og bærekraftig boligområde med leiligheter og hus i forskjellige størrelser, beliggende på tomten der CBS (statisktisk sentralbyrå i Nederland) tidligere holdt til. Etter lang tids forsømmelse har Park070 tilført nytt liv til stedet og gjort det beboelig. "Det er et unikt, bærekraftig boligområde som legger stor vekt på gode boforhold," sier arkitekt Marc De Reuver.

CBS-kontoret var i mange år det største tomme kontorbygget i Nederland. For ca. 10 år siden flyttet CBS ut, og siden fant de ikke noe nytt formål for tomten. "På den tiden var den ikke attraktiv nok for andre boligformål. I dag finner vi smarte løsninger som studentrom eller flyktningboliger, men det var ikke et tema på den tiden", sier arkitekt Marc De Reuver i Architektenkombinatie. 

Produkter som er brukt:

Rockpanel Natural

1/3
Rockpanel Case Study Park070
Rockpanel Natural

Produkter som er brukt: