Det nye utdannings- og idrettskomplekset på Rodenborch College, som ligger i Rosmalen, består av to skoler under samme tak. Hele den utvendige fasaden på den nye skolen og den tilstøtende idrettshallen er kledd med samme fasadekledning fra Rockpanel Woods. 

Designet av Rodenborch College består av en bygning i tre etasjer med mye glass og en idrettshall med massive vegger som huser en stor og en liten sal. Komplekset kan også brukes av lokale foreninger. Martijn van Leeuwen, partnerarkitekt hos RoosRos arkitekter, designet skolebygningen for 2 300 elever, og til tross for det store antallet elever føles det fortsatt privat og intimt. 

Brukte produkter:

Rockpanel Woods Teak

Rockpanel Case Study 
Rodenborch College
Rockpanel Woods Teak

Brukte produkter: