Et splitter nytt samfunnshus skinner i Mesen (Belgia). Smykkeskrinet, som 
er et byfornyelsesprosjekt for lokalsamfunnet, utgjør et nytt
multifunksjonelt møtested både for unge og eldre. Fasaden er kledd med Rockpanel fasadekledning i en gyllen nyanse, med lekne linjer og uregelmessige former.  

Byen Mesen utlyste en konkurranse om å bygge det nye samfunnshuset.
For slike offentlig støttede prosjekter i Belgia bestemmes størrelsen på
bygningen av antall kommunale boliger i kommunen. Derfor ble arealet
for dette prosjektet satt til maks 100 kvadratmeter. «Jeg tolket derfor
designet som en bygning på 10 m² ganger 10 m², som består av et
flerbruksrom, de nødvendige sanitære fasilitetene, et kjøkken, lager og
teknisk rom», forklarer arkitekt Stefan Feliers hos arkitektfirmaet ARC.   

Produkter som er brukt:

Rockpanel Metals Yellow Gold

Rockpanel Case Study Mesen
Rockpanel Case Study Mesen
Rockpanel Case Study Mesen
Rockpanel Case Study Mesen
Rockpanel Case Study Mesen
Rockpanel Case Study Mesen
Rockpanel Case Study Mesen

Produkter som er brukt: