Et splitter nytt samfunnshus skinner i Mesen (Belgia). Smykkeskrinet, som 
er et byfornyelsesprosjekt for lokalsamfunnet, utgjør et nytt
multifunksjonelt møtested både for unge og eldre. Fasaden er kledd med Rockpanel fasadekledning i en gyllen nyanse, med lekne linjer og uregelmessige former.  

Byen Mesen utlyste en konkurranse om å bygge det nye samfunnshuset.
For slike offentlig støttede prosjekter i Belgia bestemmes størrelsen på
bygningen av antall kommunale boliger i kommunen. Derfor ble arealet
for dette prosjektet satt til maks 100 kvadratmeter. «Jeg tolket derfor
designet som en bygning på 10 m² ganger 10 m², som består av et
flerbruksrom, de nødvendige sanitære fasilitetene, et kjøkken, lager og
teknisk rom», forklarer arkitekt Stefan Feliers hos arkitektfirmaet ARC.   

Produkter som er brukt:

Rockpanel Metals Yellow Gold

1/6
Rockpanel Case Study Mesen

Produkter som er brukt: