I bofellesskapet Swetterhage i Zoeterwoude-Dorp i Nederland skiller et helt nytt aktivitetssenter seg ut. Bygningen er konstruert utelukkende med prefabrikkerte elementer, inkludert fasaden, med en kreativ bruk av linjer. Denne effekten oppnås med mer enn 85 fasadeelementer kledd med Rockpanel Woods.

Swetterhage er et bofellesskap der mer enn 300 beboere med mental funksjonsnedsettelse bor, jobber og møtes. Midt på tomten er det oppført et nytt aktivitetssenter for beboerne med 80 barnehageplasser. Kokon Architecture & Urban Planning er ansvarlig for designet. Arkitekt Suleyman Ozbek, sier: «Dette senteret er kulminasjonen av kontinuerlig endring på stedet, som vi har vært involvert i som arkitektfirma i nesten 20 år. I likhet med de tidligere oppførte bygningene har aktivitetssenteret en helt egen arkitektonisk stil som forsterker mangfoldet i hele området.»

Brukte produkter:

Rockpanel Woods & Caramel Oak

1/7
Rockpanel case study Swetterhage
Rockpanel Woods

Brukte produkter: