Maskinhallen er den største utstillingshallen på Teknisk museum i Stockholm. I 2021 gjennomgikk den verneverdige bygningen en omfattende renovering, hvor blant annet den innvendige tak- og veggkledningen ble byttet ut. AIX arkitekter AB fikk oppgaven med å prosjektere renoveringen og finne et nytt materiale. Valget falt på Rockpanel Stones Mineral Silver som opprettholdt rommets opprinnelige uttrykk.

Teknisk museum i Stockholm er Sveriges største tekniske museum. Siden oppføringen i 1936 har museet bydd på spennende opplevelser både for barn og voksne som vil utforske teknikkens verden. Maskinhallen er museets største utstillingshall og et godt eksempel på 1930-tallets funksjonalistiske arkitektur.

Produkter som er brukt:

Rockpanel Stones Mineral Silver

Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen

HERO
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen

Produkter som er brukt: