Maskinhallen er den største utstillingshallen på Teknisk museum i Stockholm. I 2021 gjennomgikk den verneverdige bygningen en omfattende renovering, hvor blant annet den innvendige tak- og veggkledningen ble byttet ut. AIX arkitekter AB fikk oppgaven med å prosjektere renoveringen og finne et nytt materiale. Valget falt på Rockpanel Stones Mineral Silver som opprettholdt rommets opprinnelige uttrykk.

Teknisk museum i Stockholm er Sveriges største tekniske museum. Siden oppføringen i 1936 har museet bydd på spennende opplevelser både for barn og voksne som vil utforske teknikkens verden. Maskinhallen er museets største utstillingshall og et godt eksempel på 1930-tallets funksjonalistiske arkitektur.

Produkter som er brukt:

Rockpanel Stones Mineral Silver

1/11
Rockpanel Case Study
Rockpanel Stones Mineral Silver
Tekniska Museet, Maskinhallen

Produkter som er brukt: