Vår bærekraftrapport 2019

I bærekraftrapporten for 2019 har vi besluttet å rapportere om de tre viktigste områdene der vi mener at produktene våre gir størst positiv innvirkning: bekjemping av klimaendringer, styrking av den sirkulære økonomien og vern av folks helse og trivsel.

Preview of Group Sustainability Report 2018

Hvordan bidrar vi til den sirkulære økonomien?

Teknologiene bak produktene våre gjør det også mulig å bruke avfall fra andre industrier som råstoff. Vi resirkulerer vårt eget avfall fra produksjonen og oppsirkulerer sekundærmaterialer fra andre industrier.

Produktene våre er fullt resirkulerbare, enkle å demontere og skille fra hverandre. Vi har resirkuleringstjenester som samler inn brukte produkter for resirkulering, noe som gir andre ressurser til å redusere mengden avfall som går til deponi.

Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse