Globalt vil mer enn 50 prosent av våre eksisterende bygninger være i bruk i 2050. Bare i Europa er det beregnet at 97 prosent av disse bygningene trenger delvis eller dyp renovering for å oppfylle de høyeste energistandardene. Rockpanel er her for å støtte deg i alle faser av renoveringsprosessen – fra design til installasjon.

01

Brannsikkerhet

Det er viktig at materialene som brukes samsvarer med gjeldende brannsikkerhetsforskrifter. For enkelte bygg over 18 meter, kreves Euroklasse A2-s1,d0 eller A1 for yttervegg. Ikke bare for nybygg, men også hvis en bygning gjennomgår endret bruk. Rockpanel anbefaler at ikke-brennbare materialer (inkludert isolasjons- og kledningspaneler) brukes i yttervegger på alle høyrisikobygninger, inkludert: alle bygninger høyere enn 11 meter, alle bygninger som har mer enn tre etasjer, bygninger i alle høyder som huser sårbare beboere, inkludert sykehus, skoler, skjermede boliger, omsorgsboliger og underholdningsarenaer.

02

Rask og enkel å installere

Tid er penger. Å velge materialer som er lette å arbeide med og som kan monteres raskt og enkelt, vil redusere installasjonskostnadene. Ved renovering er det også viktig å minimere virkningen og ulempene for beboerne. Fasadematerialer som er raske og enkle å installere krever midlertidig utflytting, og forstyrrelser holdes til et minimum.

03

Vedlikeholdskostnader

Jo mindre tid og penger som trengs til vedlikehold og pleie, desto bedre. Velg et fasademateriale som ikke trenger omlakkering eller annen regelmessig behandling. Når du sammenligner priser, må du også sørge for å inkludere vedlikeholdskostnader for å få full oversikt over de reelle eierkostnadene.

04

Holdbarhet og fargeekthet

Holdbare bygninger er bygget for å vare. Holdbarhet er ikke begrenset til funksjonalitet, men innebærer også estetisk holdbarhet. Aspekter som dimensjonsstabilitet, vind- og vannbestandighet, brannsikkerhet og fargeekthet er alle viktige fokusområder for å holde vedlikeholdskostnadene lave.

05

Bærekraft

Bærekraft spiller en viktig rolle ved fremtidssikring av bygninger. Velg resirkulerbare materialer for å støtte en sirkulær økonomi.

06

Fuktbestandig

Fasadematerialet skal tåle elementene både visuelt og mekanisk. For å sikre lave vedlikeholdskostnader, bør regn og fuktighet ikke forårsake råte, dimensjonsendringer eller påvirke en bygning på noen annen måte.

07

Designfrihet

For å renovere en bygning, ikke bare teknisk, men også visuelt, må fasadematerialene tilby tilstrekkelige designalternativer. De skal kunne møte alle designbehov – enten du ønsker å matche en eksisterende fasade eller skape et helt nytt uttrykk.

1/6