EPD er et dokument hvor du kan finne data om miljøpåvirkningen til et bestemt byggemateriale i hvert trinn av produktets livssyklus: Produksjon, konstruksjon, endt levetid og muligheten for gjenbruk, gjenvinning eller resirkulering.