Siden menneskene begynte å felle trær, har vi mistet ca. 46 % av alle trær i verden!
0

Rockpanel plater inneholder opptil 50 % resirkulert materiale!
0