DGNB-systemet er basert på tre sentrale bærekraftsområder: økologi, økonomi og sosiokulturelle problemstillinger. Disse tre aspektene vektes likt i evalueringen.