BREEAM-ordningen er i hovedsak fokusert på miljøaspektene ved bærekraft, tett etterfulgt av sosial dynamikk.
BREEAM brukes i mer enn 70 land
0