Produksjon av basalt
0

Jorden produserer 38 000 ganger mer basalt gjennom vulkansk aktivitet enn ROCKWOOL Group, som vi er en del av, bruker til produksjon av steinull

Høyt smeltepunkt
0

Vi blander basalt og resirkulert innhold og varmer det opp til en temperatur på 1 500 °C før det smeltes og piskes sammen av en roterende maskin. Etter at steinullen er ferdig, tilsetter vi en liten mengde bindemiddel og trykker det inn i en tett plate.

Steinull av basalt er kjernematerialet i fasadeplatene våre