Alle leverandører må oppfylle våre høye standarder når det gjelder bærekraft og miljø